Mga Aktibong Alerto

Kung nakakaranas ka ng problema sa tubig, kuryente, o imburnal o serbisyo, tawagan ang aming 24 na oras na hotline sa 3-1-1 o (415) 701-2311 mula sa labas ng SF o mag-log on sa sf311.org. Matuto pa o suriin mga aktibong alerto sa serbisyo.

Paano Makakatulong?

Mga Programa at Pag-aaral

Pinapanatili ang supply ng Tubig at Diversifying
Mahalagang paghahanda

Ang mga emerhensiya at sakuna ay isang katotohanan sa California. Ang aming mga koponan ay nakatuon sa pagiging kaalaman at handa, at inaalok namin ang mga mapagkukunang ito upang matulungan ka ring maghanda.

Mga Mapa ng Baha

Alamin kung ang iyong pag-aari ay nasa peligro ng pagbaha sa isang pangunahing buhos ng ulan, alamin ang tungkol sa nauugnay na batas tungkol sa mga pagbubunyag ng pagbebenta ng pag-aari, at samantalahin ang aming mga programa upang matulungan kang maghanda at mabawasan ang mga epekto ng matinding pag-ulan sa iyong pag-aari.