Mga Aktibong Alerto

Kung nakakaranas ka ng problema sa tubig, kuryente, o imburnal o serbisyo, tawagan ang aming 24 na oras na hotline sa 3-1-1 o (415) 701-2311 mula sa labas ng SF o mag-log on sa sf311.org. Matuto pa o suriin mga aktibong alerto sa serbisyo.
Empleyado ng SFPUC na nagsasalita sa news crew gamit ang camera.

Balita

Para sa lahat ng mga katanungan sa press, mangyaring mag-email sa communications@sfwater.org o tumawag sa (415) 554-3289 sa mga regular na oras ng negosyo Lunes hanggang Biyernes. Para sa lahat ng mga katanungan sa logo, mangyaring mag-email sa graphics@sfwater.org.