Mga Aktibong Alerto

Kung nakakaranas ka ng problema sa tubig, kuryente, o imburnal o serbisyo, tawagan ang aming 24 na oras na hotline sa 3-1-1 o (415) 701-2311 mula sa labas ng SF o mag-log on sa sf311.org. Matuto pa o suriin mga aktibong alerto sa serbisyo.
Mag-asawa na naglalakad sa Hetch Hetchy Dam at Reservoir

Ang aming mga Sistema

Maaari kang umasa sa amin. Namamahala ang aming mga propesyonal na pangkat ng mga kumplikadong system na nagbibigay sa iyo ng mahahalagang serbisyo 24/7.