Mga Aktibong Alerto

Kung nakakaranas ka ng problema sa tubig, kuryente, o imburnal o serbisyo, tawagan ang aming 24 na oras na hotline sa 3-1-1 o (415) 701-2311 mula sa labas ng SF o mag-log on sa sf311.org. Matuto pa o suriin mga aktibong alerto sa serbisyo.

Mga Patakaran at Plano

Ang aming koponan ay palaging nagpaplano nang maaga at aktibong naghahanap ng mga paraan upang mapabuti ang aming serbisyo sa iyo at sa komunidad.