Mga Aktibong Alerto

Kung nakakaranas ka ng problema sa tubig, kuryente, o imburnal o serbisyo, tawagan ang aming 24 na oras na hotline sa 3-1-1 o (415) 701-2311 mula sa labas ng SF o mag-log on sa sf311.org. Matuto pa o suriin mga aktibong alerto sa serbisyo.
Trabahador ng SFPUC sa Bay Area wind farm

Ulat

Nag-uulat kami sa iyo, at nagsusumikap kaming maging transparent. Regular kaming nagbabahagi ng detalyadong mga ulat sa aming mga pagpapatakbo.