Mga Aktibong Alerto

Kung nakakaranas ka ng problema sa tubig, kuryente, o imburnal o serbisyo, tawagan ang aming 24 na oras na hotline sa 3-1-1 o (415) 701-2311 mula sa labas ng SF o mag-log on sa sf311.org. Matuto pa o suriin mga aktibong alerto sa serbisyo.

Sino po kami

Kami ay isang nakatuon na pangkat ng iyong mga kapit-bahay na sumusuporta sa iyo sa mahahalagang serbisyo, kabilang ang pinakamataas na kalidad na inuming tubig, berdeng lakas, at ligtas na pamamahala ng wastewater.

Kami ang San Francisco Public Utilities Commission, at nagbibigay kami ng mataas na kalidad na tubig na inumin at mga wastewater na serbisyo sa lungsod ng San Francisco, pakyawan na tubig sa tatlong Bay Area county, at malinis, maaasahang enerhiya sa mga residente, negosyo at munisipal na departamento ng San Francisco. Ang aming pangkat ng 2,300 katao ay nagsusumikap na magtrabaho nang naaayon sa mga interes sa kapaligiran at komunidad, at kami ay nakatuon sa pagprotekta at pagpapanatili ng mga mapagkukunang ipinagkatiwala sa aming pangangalaga.