Mga Aktibong Alerto

Kung nakakaranas ka ng problema sa tubig, kuryente, o imburnal o serbisyo, tawagan ang aming 24 na oras na hotline sa 3-1-1 o (415) 701-2311 mula sa labas ng SF o mag-log on sa sf311.org. Matuto pa o suriin mga aktibong alerto sa serbisyo.
Nagtitipon ang kapitbahayan ng San Francisco kasama ang live na musika

Mga Account at Serbisyo

Kumusta, kapitbahay! Ipinagmamalaki naming ibahagi sa iyo ang magandang lungsod na ito. Paano ka namin matutulungan ngayon?