Mga Aktibong Alerto

Kung nakakaranas ka ng problema sa tubig, kuryente, o imburnal o serbisyo, tawagan ang aming 24 na oras na hotline sa 3-1-1 o (415) 701-2311 mula sa labas ng SF o mag-log on sa sf311.org. Matuto pa o suriin mga aktibong alerto sa serbisyo.
inaayos ng tagapag-alaga ang isang malaking balbula ng tubo

Mga Pag-install ng Serbisyo

Hayaan ka naming gabayan ka sa proseso.

Ang pagse-set up ng isang bagong koneksyon ng tubig, alkantarilya o munisipal na kuryente ay hindi kailangang maging isang abala.

Kung naghahanap ka ng mga dokumentong naglalaman ng impormasyon ng linya ng tubig sa harap ng iyong development, o sa harap ng ari-arian para sa iyong proyekto sa pagpapaunlad, mangyaring kumpletuhin ang isang application at form ng pagiging kumpidensyal na makikita sa sfpuc.org/waterline.