Mga Aktibong Alerto

Kung nakakaranas ka ng problema sa tubig, kuryente, o imburnal o serbisyo, tawagan ang aming 24 na oras na hotline sa 3-1-1 o (415) 701-2311 mula sa labas ng SF o mag-log on sa sf311.org. Matuto pa o suriin mga aktibong alerto sa serbisyo.
Nakatuon kaming panatilihing abot-kaya ang aming mga rate at makapagbigay ng mga paraan sa lahat ng aming customer na mas mapababa ang kanilang mga utility bill. I-explore ang aming mga programa na makakatulong sa inyong makatipid ng tubig at pera sa inyong bill ng tubig, kuryente, at sewer.

Makatipid ng Pera sa Iyong Utility Bill

Nakatuon kaming panatilihing abot-kaya ang aming mga rate at makapagbigay ng mga paraan sa lahat ng aming customer na mas mapababa ang kanilang mga utility bill. I-explore ang aming mga programa na makakatulong sa inyong makatipid ng tubig at pera sa inyong bill ng tubig, kuryente, at sewer.