Mga Aktibong Alerto

Kung nakakaranas ka ng problema sa tubig, kuryente, o imburnal o serbisyo, tawagan ang aming 24 na oras na hotline sa 3-1-1 o (415) 701-2311 mula sa labas ng SF o mag-log on sa sf311.org. Matuto pa o suriin mga aktibong alerto sa serbisyo.
Ang mga manggagawa ng SFPUC ay nasa bukid

Mga Pagkakataon sa Kontrata at Pagbabayad

Nag-aalok kami ng maraming mga pagkakataon para sa mga kumpanya ng konstruksyon at propesyonal na mga serbisyo pati na rin mga mapagkukunan tulad ng dalubhasang pagsasanay.