Mga Aktibong Alerto

Kung nakakaranas ka ng problema sa tubig, kuryente, o imburnal o serbisyo, tawagan ang aming 24 na oras na hotline sa 3-1-1 o (415) 701-2311 mula sa labas ng SF o mag-log on sa sf311.org. Matuto pa o suriin mga aktibong alerto sa serbisyo.

Tulong sa Kontratista

Sa pamamagitan ng iba`t ibang mga programa, hangarin naming akitin, paunlarin, at panatilihin ang isang mabisang trabahador na patuloy na naghahatid ng de-kalidad na tubig, kapangyarihan at serbisyong wastewater sa aming mga customer.