Mga Aktibong Alerto

Kung nakakaranas ka ng problema sa tubig, kuryente, o imburnal o serbisyo, tawagan ang aming 24 na oras na hotline sa 3-1-1 o (415) 701-2311 mula sa labas ng SF o mag-log on sa sf311.org. Matuto pa o suriin mga aktibong alerto sa serbisyo.

Para sa Mga Nagtuturo

Ang aming libreng mapagkukunan at mga paglalakbay sa bukid ay makakatulong sa iyo na turuan ang iyong mga mag-aaral tungkol sa kasaysayan ng tubig ng aming lungsod, kanilang mga lokal na tubig, matalinong paggamit ng tubig, at marami pa.