Mga Aktibong Alerto

Kung nakakaranas ka ng problema sa tubig, kuryente, o imburnal o serbisyo, tawagan ang aming 24 na oras na hotline sa 3-1-1 o (415) 701-2311 mula sa labas ng SF o mag-log on sa sf311.org. Matuto pa o suriin mga aktibong alerto sa serbisyo.
Ang bata ay kumukuha ng isang kalabasa

Paano Ka Makatutulong

Gumawa ng isang aktibong papel sa pagprotekta sa ating kapaligiran at pagtipig ng mahalagang mapagkukunang ito.