Mga Aktibong Alerto

Kung nakakaranas ka ng problema sa tubig, kuryente, o imburnal o serbisyo, tawagan ang aming 24 na oras na hotline sa 3-1-1 o (415) 701-2311 mula sa labas ng SF o mag-log on sa sf311.org. Matuto pa o suriin mga aktibong alerto sa serbisyo.

Pagpupulong ng Komisyon ng SFPUC

  • Enero 26, 2021
  • 1: 30 PM - 3: 30 PM
  • Komisyon sa Mga Public Utilities ng San Francisco
  • Sa pamamagitan ng teleconferensya
  • San Francisco, CA

Ito ay isang regular na naka-iskedyul na pagpupulong ng San Francisco Public Utilities Commission (SFPUC). Sa panahon ng kagipitan sa COVID-19, ang regular na silid ng pagpupulong, City Hall, Room 400, ay sarado. Ang mga Komisyoner at kawani ng SFPUC ay magtitipon ng mga pagpupulong ng Komisyon sa malayuan sa pamamagitan ng teleconferensya. Mangyaring tingnan ang agenda ng pulong para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pagpupulong na ito.