Mga Aktibong Alerto

Kung nakakaranas ka ng problema sa tubig, kuryente, o imburnal o serbisyo, tawagan ang aming 24 na oras na hotline sa 3-1-1 o (415) 701-2311 mula sa labas ng SF o mag-log on sa sf311.org. Matuto pa o suriin mga aktibong alerto sa serbisyo.

Martes, Enero 26, 2021

Hulyo 18
Pagpupulong ng Komisyon ng SFPUC
Ito ay isang regular na naka-iskedyul na pagpupulong ng San Francisco Public Utilities Commission (SFPUC). Sa panahon ng emergency na COVID-19, ang regular na pagpupulong ro
 • Hulyo 18, 2024
 • Huwebes, Hulyo 18, 2024
 • Sa pamamagitan ng teleconferensya

Tuesday, February 9, 2021

Hulyo 18
Pagpupulong ng Komisyon ng SFPUC
Ito ay isang regular na naka-iskedyul na pagpupulong ng San Francisco Public Utilities Commission (SFPUC). Sa panahon ng emergency na COVID-19, ang regular na pagpupulong ro
 • Hulyo 18, 2024
 • Huwebes, Hulyo 18, 2024
 • Sa pamamagitan ng teleconferensya

Tuesday, February 23, 2021

Hulyo 17
Pagpupulong ng Komisyon ng SFPUC
Ito ay isang regular na naka-iskedyul na pagpupulong ng San Francisco Public Utilities Commission (SFPUC). Sa panahon ng emergency na COVID-19, ang regular na pagpupulong ro
 • Hulyo 17, 2024
 • Miyerkules Hulyo 17, 2024
 • Sa pamamagitan ng teleconferensya

Martes, Marso 9, 2021

Hulyo 18
Pagpupulong ng Komisyon ng SFPUC
Ito ay isang regular na naka-iskedyul na pagpupulong ng San Francisco Public Utilities Commission (SFPUC). Sa panahon ng emergency na COVID-19, ang regular na pagpupulong ro
 • Hulyo 18, 2024
 • Huwebes, Hulyo 18, 2024
 • Sa pamamagitan ng teleconferensya