Mga Aktibong Alerto

Kung nakakaranas ka ng problema sa tubig, kuryente, o imburnal o serbisyo, tawagan ang aming 24 na oras na hotline sa 3-1-1 o (415) 701-2311 mula sa labas ng SF o mag-log on sa sf311.org. Matuto pa o suriin mga aktibong alerto sa serbisyo.
Lalaki sa bubong nakasandal sa mga solar panel

Programa

Ipinagmamalaki na maghatid kami sa iyo ng malinis na tubig at kapangyarihan, at nakatuon kami sa pag-iingat at pagpapanatili.