Mga Aktibong Alerto

Kung nakakaranas ka ng problema sa tubig, kuryente, o imburnal o serbisyo, tawagan ang aming 24 na oras na hotline sa 3-1-1 o (415) 701-2311 mula sa labas ng SF o mag-log on sa sf311.org. Matuto pa o suriin mga aktibong alerto sa serbisyo.
Ang mga biosolid na inilalapat sa isang patlang

Mga Biosolid

Alamin kung paano ang aming programa ng Biosolids ay nagrerecycle ng mga nutrisyon mula sa wastewater patungo sa isang de-kalidad na pataba na makakatulong na mabawasan ang paggamit ng tubig, hilahin ang carbon dioxide mula sa himpapawid, at mapagbuti ang mga lupa sa bukid ng California.