Mga Aktibong Alerto

Kung nakakaranas ka ng problema sa tubig, kuryente, o imburnal o serbisyo, tawagan ang aming 24 na oras na hotline sa 3-1-1 o (415) 701-2311 mula sa labas ng SF o mag-log on sa sf311.org. Matuto pa o suriin mga aktibong alerto sa serbisyo.
solar panel

Malinis na enerhiya

Kami ay Malinis na Utility ng Enerhiya ng San Francisco

Nagbibigay kami ng malinis, abot-kaya, at maaasahang kuryente para sa libu-libong residente at negosyo ng San Francisco sa pamamagitan ng Hetch Hetchy Power at CleanPowerSF. Nakakatulong ang aming mga programa sa pagharap sa krisis sa klima. Sa halip na umasa sa mga fossil fuel, ginagamit namin ang hangin, solar, geothermal, at hydro-electric na kapangyarihan upang maibigay ang mga pangangailangan ng kuryente ng aming mga customer. Bilang isang lokal na utility na may pampublikong pangangasiwa, kami ay nakatuon sa pagkamit ng isang malinis na enerhiya sa hinaharap para sa San Francisco, ngayon.