Cảnh báo Hoạt động

Nếu bạn đang gặp sự cố dịch vụ hoặc trường hợp khẩn cấp về nước, điện hoặc cống rãnh, hãy gọi đến đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi theo số 3-1-1 hoặc (415) 701-2311 từ bên ngoài SF hoặc đăng nhập tại sf311.org. Tìm hiểu thêm hoặc đánh giá cảnh báo dịch vụ đang hoạt động.

Làm thế nào chúng ta có thể giúp đỡ?

Chương trình & Học tập

Tiết kiệm nước & đa dạng hóa nguồn cung cấp
Sự chuẩn bị khẩn cấp

Trường hợp khẩn cấp và thảm họa là một thực tế ở California. Các nhóm của chúng tôi luôn nỗ lực để được cung cấp thông tin và chuẩn bị, đồng thời chúng tôi cũng cung cấp những tài nguyên này để giúp bạn chuẩn bị.

Bản đồ lũ lụt

Tìm hiểu xem tài sản của bạn có nguy cơ bị ngập lụt trong một trận mưa lớn hay không, tìm hiểu về luật liên quan về tiết lộ thông tin bán tài sản và tận dụng các chương trình của chúng tôi để giúp bạn chuẩn bị và giảm thiểu tác động của mưa lớn đối với tài sản của bạn.