Cảnh báo Hoạt động

Nếu bạn đang gặp sự cố dịch vụ hoặc trường hợp khẩn cấp về nước, điện hoặc cống rãnh, hãy gọi đến đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi theo số 3-1-1 hoặc (415) 701-2311 từ bên ngoài SF hoặc đăng nhập tại sf311.org. Tìm hiểu thêm hoặc đánh giá cảnh báo dịch vụ đang hoạt động.

Dự án thay thế đường ống nước chính trên đường Laidley

Giới thiệu chung

Để đảm bảo dịch vụ cấp thoát nước và nước liên tục đáng tin cậy, chúng tôi đang thay thế các đường ống sắp hết tuổi thọ sử dụng.  

  • Khởi công xây dựng: 10 Tháng Tư, 2023
  • Kết thúc xây dựng: 2024 Tháng Mười Hai
  • Giai đoạn dự án: Xây dựng