Cảnh báo Hoạt động

Nếu bạn đang gặp sự cố dịch vụ hoặc trường hợp khẩn cấp về nước, điện hoặc cống rãnh, hãy gọi đến đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi theo số 3-1-1 hoặc (415) 701-2311 từ bên ngoài SF hoặc đăng nhập tại sf311.org. Tìm hiểu thêm hoặc đánh giá cảnh báo dịch vụ đang hoạt động.
Người phụ nữ phát biểu tại cuộc họp công cộng

Hội đồng quản trị, Hoa hồng và Ủy ban

Chúng tôi tự hào cộng tác với các nhóm cộng đồng để phục vụ nhu cầu của bạn theo cách hiệu quả, công bằng, giá cả phải chăng và hài hòa với môi trường.