Cảnh báo Hoạt động

Nếu bạn đang gặp sự cố dịch vụ hoặc trường hợp khẩn cấp về nước, điện hoặc cống rãnh, hãy gọi đến đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi theo số 3-1-1 hoặc (415) 701-2311 từ bên ngoài SF hoặc đăng nhập tại sf311.org. Tìm hiểu thêm hoặc đánh giá cảnh báo dịch vụ đang hoạt động.
Công nhân SFPUC tại một công trường

Nghề nghiệp tại SFPUC

Gia nhập đội ngũ của chúng tôi! Tận hưởng một cộng đồng làm việc thân thiện và hỗ trợ, những lợi ích vượt trội và toàn diện, và niềm tự hào khi biết bạn đang làm việc để hỗ trợ thành phố xinh đẹp của chúng ta.