Cảnh báo Hoạt động

Nếu bạn đang gặp sự cố dịch vụ hoặc trường hợp khẩn cấp về nước, điện hoặc cống rãnh, hãy gọi đến đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi theo số 3-1-1 hoặc (415) 701-2311 từ bên ngoài SF hoặc đăng nhập tại sf311.org. Tìm hiểu thêm hoặc đánh giá cảnh báo dịch vụ đang hoạt động.
Cặp đôi đi dạo ở Đập và Hồ chứa Hetch Hetchy

Hệ thống của chúng tôi

Bạn có thể dựa vào chúng tôi. Đội ngũ chuyên nghiệp của chúng tôi quản lý các hệ thống phức tạp cung cấp cho bạn các dịch vụ thiết yếu 24/7.