Cảnh báo Hoạt động

Nếu bạn đang gặp sự cố dịch vụ hoặc trường hợp khẩn cấp về nước, điện hoặc cống rãnh, hãy gọi đến đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi theo số 3-1-1 hoặc (415) 701-2311 từ bên ngoài SF hoặc đăng nhập tại sf311.org. Tìm hiểu thêm hoặc đánh giá cảnh báo dịch vụ đang hoạt động.

Hệ thống thoát nước

Bạn có thể tin tưởng vào hệ thống xử lý nước thải công nghệ cao của chúng tôi, hệ thống xử lý nước thải cho hàng nghìn cư dân San Francisco mỗi ngày và giúp loại bỏ các chất ô nhiễm ra khỏi vịnh và đại dương xinh đẹp của chúng ta. Tìm hiểu cách chúng tôi xử lý nước thải một cách an toàn và có trách nhiệm.