Cảnh báo Hoạt động

Nếu bạn đang gặp sự cố dịch vụ hoặc trường hợp khẩn cấp về nước, điện hoặc cống rãnh, hãy gọi đến đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi theo số 3-1-1 hoặc (415) 701-2311 từ bên ngoài SF hoặc đăng nhập tại sf311.org. Tìm hiểu thêm hoặc đánh giá cảnh báo dịch vụ đang hoạt động.
Công nhân SFPUC tại trang trại gió Bay Area

Báo cáo

Chúng tôi báo cáo cho bạn và chúng tôi cố gắng minh bạch. Chúng tôi thường xuyên chia sẻ các báo cáo chi tiết về hoạt động của mình.