Cảnh báo Hoạt động

Nếu bạn đang gặp sự cố dịch vụ hoặc trường hợp khẩn cấp về nước, điện hoặc cống rãnh, hãy gọi đến đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi theo số 3-1-1 hoặc (415) 701-2311 từ bên ngoài SF hoặc đăng nhập tại sf311.org. Tìm hiểu thêm hoặc đánh giá cảnh báo dịch vụ đang hoạt động.

Về Chúng Tôi

Chúng tôi là một nhóm tận tâm với những người hàng xóm của bạn, những người hỗ trợ bạn với các dịch vụ thiết yếu, bao gồm nước uống chất lượng hàng đầu, năng lượng xanh và quản lý nước thải an toàn.

Chúng tôi là Ủy ban Tiện ích Công cộng San Francisco và chúng tôi cung cấp các dịch vụ nước uống và nước thải chất lượng hàng đầu cho thành phố San Francisco, bán buôn nước cho ba quận trong Vùng Vịnh và năng lượng sạch, đáng tin cậy cho người dân, doanh nghiệp và các ban ngành của thành phố San Francisco. Đội ngũ 2,300 người của chúng tôi cố gắng làm việc hài hòa với lợi ích cộng đồng và môi trường, đồng thời chúng tôi tận tâm bảo vệ và duy trì các nguồn tài nguyên được giao phó cho chúng tôi chăm sóc.