Cảnh báo Hoạt động

Nếu bạn đang gặp sự cố dịch vụ hoặc trường hợp khẩn cấp về nước, điện hoặc cống rãnh, hãy gọi đến đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi theo số 3-1-1 hoặc (415) 701-2311 từ bên ngoài SF hoặc đăng nhập tại sf311.org. Tìm hiểu thêm hoặc đánh giá cảnh báo dịch vụ đang hoạt động.
Công nhân SFPUC trên công trường

Về Chúng Tôi

Chúng tôi là Ủy ban Tiện ích Công cộng San Francisco, một nhóm chuyên trách gồm những người hàng xóm của bạn, những người hỗ trợ bạn với các dịch vụ thiết yếu: nước uống, năng lượng xanh và quản lý nước thải.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ nước uống và nước thải chất lượng cho thành phố San Francisco, bán buôn nước cho ba quận của Vùng Vịnh cũng như thủy điện xanh và năng lượng mặt trời cho các sở ban ngành của thành phố. Chúng tôi cố gắng làm việc hài hòa với lợi ích môi trường và cộng đồng, đồng thời chúng tôi tận tâm bảo vệ và duy trì các nguồn lực được giao phó cho sự chăm sóc của chúng tôi. Chúng tôi được công nhận rộng rãi như một nhà lãnh đạo quốc gia về dịch vụ xuất sắc, quản lý và đổi mới.

Tìm hiểu về sứ mệnh, đội ngũ lãnh đạo, cách tiếp cận lợi ích cộng đồng và lịch sử của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm về nước uống chất lượng hàng đầu, chương trình thủy điện và quy trình xử lý hệ thống thoát nước của chúng tôi.

Chúng tôi tự hào cộng tác với các nhóm cố vấn và cộng đồng này để phục vụ nhu cầu của bạn theo cách hiệu quả, công bằng, giá cả phải chăng và hài hòa với môi trường.

Tham gia nhóm của chúng tôi và chia sẻ niềm tự hào được làm việc để hỗ trợ thành phố xinh đẹp của chúng tôi.

Chúng tôi cố gắng thông báo cho bạn về các hoạt động và kế hoạch của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Chúng tôi cam kết minh bạch và công bằng trong mọi hoạt động. Chúng tôi cung cấp nhiều báo cáo chi tiết để bạn xem xét.

Kiểm tra ở đây để cập nhật mới nhất về các dự án và tiến độ.

Nhóm của chúng tôi luôn lập kế hoạch trước và tích cực tìm cách cải thiện dịch vụ của chúng tôi cho bạn và cộng đồng. Tìm hiểu thêm về lợi ích cộng đồng, tính bền vững, chương trình môi trường và kế hoạch chiến lược.

Kết nối với chúng tôi nếu bạn có thắc mắc về hóa đơn hoặc dịch vụ của mình, muốn gửi yêu cầu hồ sơ công khai hoặc muốn đăng ký nhận bản tin kỹ thuật số của chúng tôi.