Cảnh báo Hoạt động

Nếu bạn đang gặp sự cố dịch vụ hoặc trường hợp khẩn cấp về nước, điện hoặc cống rãnh, hãy gọi đến đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi theo số 3-1-1 hoặc (415) 701-2311 từ bên ngoài SF hoặc đăng nhập tại sf311.org. Tìm hiểu thêm hoặc đánh giá cảnh báo dịch vụ đang hoạt động.
Khu phố San Francisco tụ tập với nhạc sống

Tài khoản & Dịch vụ

Chào hàng xóm! Chúng tôi tự hào được chia sẻ thành phố xinh đẹp này với bạn. chúng tôi có thể giúp gì cho bạn hôm nay?