Cảnh báo Hoạt động

Nếu bạn đang gặp sự cố dịch vụ hoặc trường hợp khẩn cấp về nước, điện hoặc cống rãnh, hãy gọi đến đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi theo số 3-1-1 hoặc (415) 701-2311 từ bên ngoài SF hoặc đăng nhập tại sf311.org. Tìm hiểu thêm hoặc đánh giá cảnh báo dịch vụ đang hoạt động.
Thanh niên làm việc trên máy tính xách tay của mình

Dịch vụ tài khoản

Chúng tôi đang ở đây để giúp bạn.

Làm theo các bước đơn giản sau để bắt đầu hoặc dừng dịch vụ của bạn.

Chúng tôi giúp bạn dễ dàng thiết lập thanh toán tự động hoặc thanh toán trực tuyến, qua điện thoại hoặc trực tiếp.

Thiết lập và quản lý tài khoản trực tuyến của bạn, xem tỷ giá và tìm hiểu về các khoản giảm giá, ưu đãi và các chương trình hỗ trợ để giúp bạn tiết kiệm.