Cảnh báo Hoạt động

Nếu bạn đang gặp sự cố dịch vụ hoặc trường hợp khẩn cấp về nước, điện hoặc cống rãnh, hãy gọi đến đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi theo số 3-1-1 hoặc (415) 701-2311 từ bên ngoài SF hoặc đăng nhập tại sf311.org. Tìm hiểu thêm hoặc đánh giá cảnh báo dịch vụ đang hoạt động.
trẻ nhỏ phun sương cây nhà

Giá điện nước & nước thải

Chúng tôi cam kết giữ cho hóa đơn của bạn phải chăng.

Chúng tôi duy trì một hệ thống phức hợp cung cấp nước, điện và dịch vụ thoát nước cho bạn 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Tỷ lệ của bạn tài trợ cho các dịch vụ quan trọng này cũng như nâng cấp và bảo trì hệ thống. thành phố của chúng tôi được chỉ định Bảng xếp hạng công bằng xem xét tất cả các thay đổi giá được đề xuất và tổ chức các cuộc họp công khai để thông báo cho bạn.