Cảnh báo Hoạt động

Nếu bạn đang gặp sự cố dịch vụ hoặc trường hợp khẩn cấp về nước, điện hoặc cống rãnh, hãy gọi đến đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi theo số 3-1-1 hoặc (415) 701-2311 từ bên ngoài SF hoặc đăng nhập tại sf311.org. Tìm hiểu thêm hoặc đánh giá cảnh báo dịch vụ đang hoạt động.
Chúng tôi cam kết giữ mức giá phải chăng và cung cấp các cách để tất cả khách hàng của chúng tôi giảm hóa đơn tiện ích của họ. Khám phá các chương trình của chúng tôi giúp bạn tiết kiệm nước và tiền trên hóa đơn nước, điện và nước thải.

Tiết kiệm tiền trên hóa đơn tiện ích của bạn

Chúng tôi cam kết giữ mức giá phải chăng và cung cấp các cách để tất cả khách hàng của chúng tôi giảm hóa đơn tiện ích của họ. Khám phá các chương trình của chúng tôi giúp bạn tiết kiệm nước và tiền trên hóa đơn nước, điện và nước thải.