Cảnh báo Hoạt động

Nếu bạn đang gặp sự cố dịch vụ hoặc trường hợp khẩn cấp về nước, điện hoặc cống rãnh, hãy gọi đến đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi theo số 3-1-1 hoặc (415) 701-2311 từ bên ngoài SF hoặc đăng nhập tại sf311.org. Tìm hiểu thêm hoặc đánh giá cảnh báo dịch vụ đang hoạt động.
phụ nữ uống một ly nước

Chất lượng nước

Chúng tôi luôn nỗ lực để bảo vệ và duy trì chất lượng nước của bạn.

 

Hệ thống nước của chúng tôi thật may mắn khi có một số nguồn nước tốt nhất ở Hoa Kỳ Nguồn nước chính của chúng tôi là Đầu nguồn Tuolumne được bảo vệ tốt, nơi có tuyết mùa xuân chảy từ sông Tuolumne vào Hồ chứa Hetch Hetchy. Chúng tôi bảo vệ và kiểm tra chất lượng nước của bạn một cách nghiêm ngặt để đảm bảo rằng nó đáp ứng hoặc vượt quá tất cả các tiêu chuẩn liên bang và tiểu bang về sức khỏe.