Cảnh báo Hoạt động

Nếu bạn đang gặp sự cố dịch vụ hoặc trường hợp khẩn cấp về nước, điện hoặc cống rãnh, hãy gọi đến đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi theo số 3-1-1 hoặc (415) 701-2311 từ bên ngoài SF hoặc đăng nhập tại sf311.org. Tìm hiểu thêm hoặc đánh giá cảnh báo dịch vụ đang hoạt động.
Đội thi công đang làm việc trên cầu thang xoắn ốc.

Công trình dự án

Chúng tôi đánh giá cao sự hỗ trợ của bạn khi chúng tôi sửa chữa và nâng cấp các hệ thống phục vụ bạn mỗi ngày.

Chúng tôi duy trì một hệ thống phức tạp cung cấp dịch vụ cấp nước, cấp điện và hệ thống thoát nước cho bạn 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Giá của bạn tài trợ cho các dịch vụ quan trọng này cũng như nâng cấp và bảo trì hệ thống cần thiết để giữ cho hệ thống của chúng tôi đáng tin cậy và hiệu quả. Chúng tôi biết các dự án xây dựng có ảnh hưởng lớn đến những người sống và làm việc gần đó, và chúng tôi cố gắng hết sức để làm việc nhanh chóng và hiệu quả để các dự án được hoàn thành trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn.

Bản đồ dự án xây dựng

Sử dụng bản đồ này để tìm hiểu thêm về các dự án xây dựng cấp nước, nước thải và điện đã được lên kế hoạch gần bạn và những gì sẽ xảy ra trong quá trình sửa chữa hoặc cải tiến. Bạn cũng có thể xem danh sách các dự án bên dưới bản đồ.

Danh mục dự án xây dựng

Không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào về công việc trên đường phố của bạn?

Làm sao bạn biết?

  • Tìm bất kỳ thông tin nào được đăng trên khung chữ A trong và xung quanh khu vực làm việc.
  • Gọi số điện thoại được liệt kê và tham chiếu số giấy phép.
  • Yêu cầu nói chuyện với quản đốc trang web việc làm.
  • Kiểm tra lịch làm việc ban đêm đã lên kế hoạch.
  • Gửi tin nhắn đến info@sfwater.org.

Trường hợp khẩn cấp

Nếu bạn đang gặp sự cố khẩn cấp về nước, điện, hoặc cống rãnh hoặc sự cố về dịch vụ, hãy gọi cho đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi theo số 3-1-1 hoặc đăng nhập tại https://sf311.org/.