Cảnh báo Hoạt động

Nếu bạn đang gặp sự cố dịch vụ hoặc trường hợp khẩn cấp về nước, điện hoặc cống rãnh, hãy gọi đến đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi theo số 3-1-1 hoặc (415) 701-2311 từ bên ngoài SF hoặc đăng nhập tại sf311.org. Tìm hiểu thêm hoặc đánh giá cảnh báo dịch vụ đang hoạt động.

Dự án nước ngầm khu vực giai đoạn IIA

Giới thiệu chung

Dự án sẽ cải tạo 10 giếng nước tại 10 địa điểm khác nhau ở phía bắc Hạt San Mateo. Vui lòng xem bản đồ trong Tài liệu Dự án để biết bản đồ các vị trí. Marinship là nhà thầu phụ trách việc cải tạo các giếng.

 

 

  • Khởi công xây dựng: Tháng Tám 2022
  • Kết thúc xây dựng: Tháng Tám 2024
  • Giai đoạn dự án: Xây dựng