Cảnh báo Hoạt động

Nếu bạn đang gặp sự cố dịch vụ hoặc trường hợp khẩn cấp về nước, điện hoặc cống rãnh, hãy gọi đến đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi theo số 3-1-1 hoặc (415) 701-2311 từ bên ngoài SF hoặc đăng nhập tại sf311.org. Tìm hiểu thêm hoặc đánh giá cảnh báo dịch vụ đang hoạt động.

Baker, Sutter Streets Nước thay thế chính

Giới thiệu chung

Dự án sẽ lắp đặt các đường ống chính dẫn nước mới trên Phố Baker từ Geary đến Broadway và Phố Sutter từ Presidio đến Divisadero.

  • Khởi công xây dựng: Fall 2020
  • Kết thúc xây dựng: Mùa xuân 2022
  • Giai đoạn dự án: Xây dựng