Cảnh báo Hoạt động

Nếu bạn đang gặp sự cố dịch vụ hoặc trường hợp khẩn cấp về nước, điện hoặc cống rãnh, hãy gọi đến đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi theo số 3-1-1 hoặc (415) 701-2311 từ bên ngoài SF hoặc đăng nhập tại sf311.org. Tìm hiểu thêm hoặc đánh giá cảnh báo dịch vụ đang hoạt động.

Các địa điểm khác nhau Dự án cải thiện hệ thống thoát nước bằng gạch

Giới thiệu chung

Là một phần của các khoản đầu tư SSIP, Dự án Cải thiện Hệ thống thoát nước bằng gạch ở Nhiều Vị trí khác nhau sẽ cải tạo các tuyến cống thoát nước 100 năm tuổi hiện có nằm dưới một số đường phố.

  • Khởi công xây dựng: 2023 đầu
  • Kết thúc xây dựng: Winter 2023
  • Giai đoạn dự án: Xây dựng