Cảnh báo Hoạt động

Nếu bạn đang gặp sự cố dịch vụ hoặc trường hợp khẩn cấp về nước, điện hoặc cống rãnh, hãy gọi đến đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi theo số 3-1-1 hoặc (415) 701-2311 từ bên ngoài SF hoặc đăng nhập tại sf311.org. Tìm hiểu thêm hoặc đánh giá cảnh báo dịch vụ đang hoạt động.
""

Hướng dẫn & Tiêu chuẩn Thiết kế

Chọn một khu vực bên dưới để tìm hiểu thêm về các hướng dẫn, tiêu chuẩn và quy định mà chúng tôi yêu cầu để đảm bảo chất lượng và bảo vệ môi trường. 

Nếu bạn cần giấy phép cho một doanh nghiệp nhỏ, bạn có thể đủ điều kiện để được xem xét nhanh theo Đề xuất H. Hãy truy cập Trang web Prop H để biết thêm thông tin chi tiết.

Tiêu chuẩn bảo vệ tài sản Ngập nước khu dân cư
Bảo tồn nước thương mại Tiêu chuẩn lắp đặt bên cống
Kiểm soát kết nối chéo Tiền xử lý hệ thống thoát nước / nước thải
Vòi chữa cháy Quản lý nước mưa
Kết nối dịch vụ cứu hỏa Chiếu sáng đường phố và người đi bộ
Hetch Hetchy điện Lắp đặt nước chính
Tái sử dụng nước tại chỗ Sử dụng nước tốt
Sử dụng nước tái chế Cảnh quan tiết kiệm nước
Bảo tồn nước dân cư Hệ thống thu gom nước thải Chi tiết điển hình