Cảnh báo Hoạt động

Nếu bạn đang gặp sự cố dịch vụ hoặc trường hợp khẩn cấp về nước, điện hoặc cống rãnh, hãy gọi đến đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi theo số 3-1-1 hoặc (415) 701-2311 từ bên ngoài SF hoặc đăng nhập tại sf311.org. Tìm hiểu thêm hoặc đánh giá cảnh báo dịch vụ đang hoạt động.
nhân viên hàn dầm chữ i

Nâng cấp hệ thống thoát nước

Hàng ngày chúng tôi thu thập và xử lý cả nước thải và nước mưa cho các gia đình và cơ sở kinh doanh để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường. Trên khắp San Francisco, chúng tôi đang nâng cấp và hiện đại hóa hệ thống thoát nước kết hợp cũ kỹ của mình để đảm bảo hệ thống thoát nước đáng tin cậy, bền vững và an toàn trước địa chấn cho hiện tại và cho các thế hệ mai sau.  

 

Dự án keyboard_arrow_down Tài nguyên & Báo cáo keyboard_arrow_down