Cảnh báo Hoạt động

Nếu bạn đang gặp sự cố dịch vụ hoặc trường hợp khẩn cấp về nước, điện hoặc cống rãnh, hãy gọi đến đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi theo số 3-1-1 hoặc (415) 701-2311 từ bên ngoài SF hoặc đăng nhập tại sf311.org. Tìm hiểu thêm hoặc đánh giá cảnh báo dịch vụ đang hoạt động.
mẹ và con gái rửa bát

Ngăn ngừa ô nhiễm nước

Nhóm của chúng tôi luôn nỗ lực để giữ cho thành phố, bãi biển, vịnh và đại dương sạch sẽ và chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn để ngăn các chất ô nhiễm đi xuống cống thoát nước mưa, cống rãnh nhà bạn hoặc nhà vệ sinh của bạn vào hệ thống cống rãnh và môi trường của chúng tôi.