Cảnh báo Hoạt động

Nếu bạn đang gặp sự cố dịch vụ hoặc trường hợp khẩn cấp về nước, điện hoặc cống rãnh, hãy gọi đến đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi theo số 3-1-1 hoặc (415) 701-2311 từ bên ngoài SF hoặc đăng nhập tại sf311.org. Tìm hiểu thêm hoặc đánh giá cảnh báo dịch vụ đang hoạt động.
Người đàn ông trên mái nhà dựa vào tấm pin mặt trời

Khóa Học

Chúng tôi tự hào được phục vụ bạn bằng nguồn nước sạch và chúng tôi cam kết bảo tồn và bền vững.