Cảnh báo Hoạt động

Nếu bạn đang gặp sự cố dịch vụ hoặc trường hợp khẩn cấp về nước, điện hoặc cống rãnh, hãy gọi đến đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi theo số 3-1-1 hoặc (415) 701-2311 từ bên ngoài SF hoặc đăng nhập tại sf311.org. Tìm hiểu thêm hoặc đánh giá cảnh báo dịch vụ đang hoạt động.
Nghệ sĩ Sirron Norris tạo dáng với bức tranh tường tạm thời của mình

Nghệ thuật

Kết nối Nghệ thuật Công cộng với Con người và Địa điểm

Đổi mới tại SFPUC bao gồm cách tiếp cận của chúng tôi để hỗ trợ nghệ thuật công cộng. Mỗi dự án cải tạo vốn trên mặt đất mới khởi động một dự án nghệ thuật công cộng mới và mỗi dự án nghệ thuật công cộng mới bắt đầu với nỗ lực có chủ đích nhằm gắn kết đầu tư của chúng tôi vào nghệ thuật công cộng với cộng đồng địa phương và sứ mệnh môi trường của SFPUC. Thông qua cách tiếp cận sáng tạo này, chúng tôi cố gắng đưa nghệ thuật công cộng kết nối với mọi người và địa điểm.

Nghệ thuật công cộng

Nghệ thuật gắn kết mọi người lại với nhau, tạo ra những trải nghiệm được chia sẻ, kích thích các cuộc trò chuyện và thêm niềm vui vào cuộc sống hàng ngày. Nhận thức được vai trò quan trọng của nghệ thuật, Thành phố và Quận San Francisco đã thông qua một sắc lệnh vào năm 1969 yêu cầu tất cả các Cơ quan Thành phố — bao gồm SFPUC — dành ra 2% của tất cả chi phí dự án xây dựng trên mặt đất để hỗ trợ nghệ thuật công cộng. Chúng tôi tự hào được hợp tác với các nghệ sĩ, cư dân và Ủy ban nghệ thuật San Francisco để tạo ra nghệ thuật công cộng làm phong phú thêm cuộc sống ở thành phố của chúng ta.

Để biết thêm thông tin về nghệ thuật công cộng hoặc để gửi danh mục đầu tư của bạn, vui lòng liên hệ với Ủy ban Nghệ thuật San Francisco.