Cảnh báo Hoạt động

Nếu bạn đang gặp sự cố dịch vụ hoặc trường hợp khẩn cấp về nước, điện hoặc cống rãnh, hãy gọi đến đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi theo số 3-1-1 hoặc (415) 701-2311 từ bên ngoài SF hoặc đăng nhập tại sf311.org. Tìm hiểu thêm hoặc đánh giá cảnh báo dịch vụ đang hoạt động.
Người chạy bộ trên đường mòn

Các lưu vực đô thị của San Francisco

Các chương trình sáng tạo của chúng tôi giúp bảo tồn nguồn nước và bảo vệ các lưu vực sông ở địa phương của chúng tôi.

Mọi cư dân sống ở lưu vực sông, và các lưu vực sông ở địa phương của chúng tôi đổ ra Vịnh San Francisco hoặc Thái Bình Dương. Khám phá lưu vực đầu nguồn của bạn và giúp bảo vệ nó cũng như vịnh và đại dương xinh đẹp của chúng ta.

Tìm lưu vực địa phương của bạn bằng cách sử dụng bản đồ tương tác của chúng tôi, nghe những câu chuyện về lưu vực đầu nguồn của chúng tôi và tìm hiểu về các dự án lưu vực trong tương lai.

Công nghệ này khai thác thực vật và đất để giúp làm chậm và lọc nước mưa. Cơ sở hạ tầng xanh cũng làm cho đường phố thành phố của chúng ta an toàn hơn và đẹp hơn.

Các sân trường thoát nước mưa ưu tiên cơ sở hạ tầng đa mục đích mang lại hiệu suất chống nước mưa đồng thời nâng cao cơ hội học tập và vui chơi của trẻ em.