Cảnh báo Hoạt động

Nếu bạn đang gặp sự cố dịch vụ hoặc trường hợp khẩn cấp về nước, điện hoặc cống rãnh, hãy gọi đến đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi theo số 3-1-1 hoặc (415) 701-2311 từ bên ngoài SF hoặc đăng nhập tại sf311.org. Tìm hiểu thêm hoặc đánh giá cảnh báo dịch vụ đang hoạt động.
Người phụ nữ cầm ô trong mưa

cấp nước

Các chương trình của chúng tôi bảo tồn, bảo vệ và quản lý cẩn thận nguồn tài nguyên quý giá này.

Nước uống mà chúng tôi cung cấp cho 2.7 triệu khách hàng tại bốn quận của Vùng Vịnh được lấy từ nhiều nguồn khác nhau được bảo vệ và quản lý cẩn thận. Mặc dù phần trăm lớn nhất nước của chúng ta đến từ băng tuyết ở Sierra Nevada, một phần quan trọng của nguồn cung cấp nước của chúng ta đến từ lượng mưa thu thập trong các hồ chứa ở Vịnh Đông và Bán đảo và lọc vào tầng chứa nước ngầm. Chúng tôi phục vụ sự pha trộn luôn thay đổi của các nguồn khác nhau này cho khách hàng của mình.

Bằng cách dựa vào nhiều nguồn cung cấp nước, chúng tôi giúp bảo vệ khách hàng của mình khỏi sự gián đoạn tiềm ẩn trong việc cung cấp nước do các trường hợp khẩn cấp hoặc thiên tai. Sự kết hợp đa dạng của các nguồn nước cũng giúp chúng ta có khả năng chống chịu tốt hơn với các nguy cơ về nước lâu dài như biến đổi khí hậu toàn cầu, các thay đổi về quy định làm giảm lượng nước chúng ta có thể sử dụng từ các con sông và sông ngòi, cũng như sự gia tăng dân số.