Mga Aktibong Alerto

Kung nakakaranas ka ng problema sa tubig, kuryente, o imburnal o serbisyo, tawagan ang aming 24 na oras na hotline sa 3-1-1 o (415) 701-2311 mula sa labas ng SF o mag-log on sa sf311.org. Matuto pa o suriin mga aktibong alerto sa serbisyo.
Babaeng umiinom ng isang basong tubig

Kalidad ng Tubig

Kami ay nakatuon sa pagprotekta at pagpapanatili ng kalidad ng iyong tubig.

 

Ang aming sistema ng tubig ay masuwerte na magkaroon ng ilan sa mga pinakamahusay na tubig sa US Ang aming pangunahing mapagkukunan ng tubig ay ang protektadong mahusay na Tuolumne Watershed, kung saan dumadaloy ang snowmelt mula sa Tuolumne River patungo sa Hetch Hetchy Reservoir. Mahigpit naming pinoprotektahan at sinusubukan ang kalidad ng iyong tubig upang matiyak na natutugunan o lumampas ito sa lahat ng mga pamantayan ng federal at estado para sa kalusugan.